Mediation in strafzaken

Mediation in strafzaken

Via mediation in strafzaken kunnen verdachte en slachtoffer met elkaar in gesprek. Mediation is een vorm van herstelrecht. Deze mediation vindt plaats in de rechtbank of het gerechtshof, onder begeleiding van gespecialiseerde mediators. Deze mediators zijn...
Bezwaar beperkingen

Bezwaar beperkingen

Verdachten in beperkingen mogen dus geen contact hebben met de buitenwereld, ook niet met familie om te vertellen hoe het gaat. Contacten mogen vaak alleen met de advocaat en ook de advocaat is gebonden aan de opgelegde beperkingen. De advocaat mag vragen waar familie...
Getuigenverhoor

Getuigenverhoor

Als u getuigen wil laten horen voordat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, kan uw advocaat een verzoekschrift indienen tot het verrichten van onderzoekshandelingen (het horen van getuigen) bij de rechter-commissaris. Om getuigen te kunnen horen op de...
Schadevergoeding

Schadevergoeding

Zo heeft u recht op vergoeding van de dagen die u (ten onrechte) op het politiebureau en/of in preventieve hechtenis heeft doorgebracht. Deze schadevergoeding betreft € 105,- per in verzekering op het politiebureau doorgebrachte dag en € 80,- per in voorlopige...