Bezwaar Omzetting Taakstraf

Bezwaar Omzetting Taakstraf

Als u het niet eens bent met de omzetting van uw taakstraf kan uw advocaat namens u een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank dat de taakstraf heeft opgelegd. Let op, het bezwaarschrift dient binnen 14 dagen te worden ingediend na ontvangst van de brief van de...
Beklag beslag

Beklag beslag

Om namens u een klaagschrift te kunnen indienen, moet u belanghebbende van het in beslag genomen goed zijn. Een belanghebbende kan zijn degene onder wie het voorwerp in beslag is genomen of een ieder die enig recht op het inbeslaggenomen voorwerp kan doen gelden,...
Strafbeschikking

Strafbeschikking

Verzet Ook kan uw advocaat u adviseren over het al dan niet instellen van verzet tegen de strafbeschikking. Uw advocaat kan u bijstaan bij het opstellen van het verzetschrift en tijdens het vervolg van uw procedure. Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende...
TUL bijzondere voorwaarden

TUL bijzondere voorwaarden

De rechter kan bij een veroordeling ook bijzondere voorwaarden opnemen, bijvoorbeeld het meewerken aan een reclasseringstoezicht of het ondergaan van een bepaalde behandeling of traject, dan is sprake van bijzondere voorwaarden. Als een veroordeelde zich niet of niet...
Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

Voorwaardelijke invrijheidstelling (VI)

Welke voorwaarden kunnen opgelegd worden? Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen verschillende voorwaarden worden verbonden. In ieder geval geldt bij iedere voorwaardelijke invrijheidstelling de algemene voorwaarde dat u zich voor het einde van de proeftijd...