Gratis rechtsbijstand rondom politieverhoor ook voor niet-aangehouden (minderjarige) verdachte?

Gratis rechtsbijstand rondom politieverhoor ook voor niet-aangehouden (minderjarige) verdachte? Op 2 april jl. publiceerden wij op deze plek al over de nieuwe regelgeving rondom het (gratis) zgn. standaard consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie wegens de oplegging van een strafbeschikking. Wat betreft het verhoor bij de politie geldt al enige jaren […]

Gratis rechtsbijstand rondom politieverhoor ook voor niet-aangehouden (minderjarige) verdachte?

Op 2 april jl. publiceerden wij op deze plek al over de nieuwe regelgeving rondom het (gratis) zgn. standaard consult voorafgaand aan het verhoor bij de officier van justitie wegens de oplegging van een strafbeschikking.

Wat betreft het verhoor bij de politie geldt al enige jaren dat de aangehouden en op het politiebureau verblijvende verdachte recht heeft op kosteloze rechtsbijstand van een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat voorafgaand aan en tijdens het verhoor. In dit kader bezoeken wij meerdere malen per week meerderjarige en minderjarige verdachten op het politiebureau.

De niet-aangehouden (door de politie op het politiebureau uitgenodigde) verdachte heeft ook recht op (zgn.) consultatie- en verhoorbijstand van een advocaat. Op basis van nationale en internationale wetgeving en rechtspraak is deze rechtsbijstand voor deze verdachten niet kosteloos. Dit geldt voor zowel de meerderjarige als de minderjarige verdachte.

In de praktijk betekent dit vaak dat niet-aangehouden verdachten vanwege de kosten afzien van hun recht op rechtsbijstand rondom het verhoor.  Hiermee doen zij hun eigen belangen in hun strafzaak vaak geen goed.

Echter:

Voor (zowel meerderjarige als minderjarige) niet-aangehouden verdachten die op grond van hun inkomen (of dat van hun ouders) in aanmerking komen voor door de overheid gesubsidieerde rechtsbijstand, biedt de Raad voor Rechtsbijstand sinds kort een opening:

Sinds 1 juli 2021 bestaat er voor rechtzoekenden in sommige (straf-) zaken, die voorheen vanwege het zelfredzaamheidscriterium niet voor gesubsidieerde rechtsbijstand in aanmerking kwamen, de mogelijkheid om een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat van hun keuze via het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand een zogenaamde Adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz)  aan te laten vragen.

Meer informatie vindt u hier.

De Raad voor Rechtsbijstand en het Juridisch Loket hebben een beleidskader vastgesteld om te bepalen of een zaak in aanmerking komt voor een dergelijke adviestoevoeging / vergoeding.

Het beleidskader vindt u hier

In dit beleidskader wordt de bijstand aan de niet-aangehouden verdachte specifiek genoemd als zgn. knelpunt waarvoor het mogelijk is in contact te treden met het Juridisch Loket.

De Raad voor Rechtsbijstand heeft advocaten zelfs opgeroepen om voor de in dat beleidskader genoemde gevallen (knelpunten), zoals dus de rechtsbijstand aan de niet-aangehouden verdachte, contact op te nemen met het Juridisch Loket om in overleg te treden over de mogelijkheden voor het aanvragen van een dergelijke toevoeging / vergoeding.

Uit de strafpraktijk zijn inmiddels gevallen bekend waarin de advocaat na overleg met het Juridisch Loket met succes is verwezen naar de Raad voor Rechtsbijstand voor de aanvraag van vergoeding voor de bijstand aan de niet-aangehouden (minderjarige) verdachte op basis van zo’n Atz.

Omdat voor dit type toevoeging geen eigen bijdrage is verschuldigd is de bijstand rondom het politieverhoor via deze weg dus ook echt kosteloos voor de niet-aangehouden verdachte (die onder de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde inkomensgrens valt).

Kortom, bent u uitgenodigd door de politie om op het bureau te worden gehoord als verdachte van een strafbaar feit?

Neem contact met ons op, wij zullen onderzoeken of u in aanmerking komt voor vergoeding van onze rechtsbijstand via het Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtsbijstand.

In geval u (op basis van uw inkomen) niet voor vergoeding via deze weg in aanmerking komt zullen wij in overleg met u tot een prijsafspraak komen.

Houdt hierbij in uw achterhoofd dat in geval uw strafzaak eindigt zonder oplegging van een straf of maatregel (sepot of vrijspraak) u de kosten die u vanwege rechtsbijstand heeft moeten maken via een zgn. verzoekschriftprocedure bij de rechtbank van de Staat vergoed kunt krijgen. Ook in een dergelijke procedure staat wij u graag bij. (Ook) deze bijstand is voor u (volledig) kosteloos.

Dit geldt overigens niet alleen voor strafzaken maar ook voor andere rechtsgebieden. Wij hebben inmiddels ervaringen met toegewezen adviestoevoegingen in het bestuursrecht (zienswijze) en het insolventierecht (kwesties op gebied van faillissementen en schuldsaneringen).

Het biedt de rechtszoekende mogelijkheid om een advocaat te raadplegen en juridische bijstand te krijgen voor kwesties waarvoor normaliter geen toevoeging zou worden verstrekt.

Neem contact met ons op. Dan bespreken we met u of ook uw zaak zich voor een Atv leent!

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen