Schadevergoeding na voorarrest: hoeveel dan?

Op 1 februari 2021 maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (hierna: LOVS) heeft besloten de vergoeding te verhogen die gevorderd kan worden indien men, achteraf bezien, onterecht in voorarrest heeft gezeten. Ook de kosten die zijn gemaakt voor het opstellen, indienen en eventueel ter zitting toelichten van een […]

Op 1 februari 2021 maakte de Raad voor de Rechtspraak bekend dat het Landelijk Overleg Vakinhoud Strafrecht (hierna: LOVS) heeft besloten de vergoeding te verhogen die gevorderd kan worden indien men, achteraf bezien, onterecht in voorarrest heeft gezeten. Ook de kosten die zijn gemaakt voor het opstellen, indienen en eventueel ter zitting toelichten van een verzoekschrift tot vergoeding van schade wegens onterechte voorarrest (maar ook bijvoorbeeld reis- en verblijfkosten, vergoeding wegens tijdverzuim of advocaatkosten), worden ruimer gecompenseerd. Reden daarvoor is dat de vergoedingen al jaren niet zijn aangepast aan de inflatie.

Wettelijke basis

Als je hebt vastgezeten op het politiebureau in het kader van de inverzekeringstelling of in voorlopige hechtenis hebt gezeten in het huis van bewaring én de zaak uiteindelijk is geëindigd zonder oplegging van straf of maatregel, dan kun je op grond van artikel 533 van het Wetboek van Strafvordering een verzoek bij de rechtbank indienen tot vergoeding van schade voor de dagen die jij hebt vastgezeten.

Bovendien kun je op grond van art. 530 van het Wetboek van Strafvordering aanspraak maken op vergoeding van de ten behoeve van het onderzoek en de behandeling van de zaak gemaakte reis- en verblijfkosten. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten naar de rechtbank om de zitting bij te wonen. Ook kan een vergoeding worden toegekend voor de schade die je hebt geleden wegens tijdverzuim door de vervolging en/of de behandeling van de zaak ter terechtzitting alsmede de kosten van een raadsman. Onder tijdverzuim valt het gederfde loon of, bij zelfstandigen, de gederfde inkomsten. Onder kosten van een raadsman worden verstaan de kosten die in rechtstreeks verband staan met de strafzaak.

Een verzoek tot schadevergoeding moet binnen drie maanden na het einde van de zaak worden ingediend.

Verhogingen

Volgens het LOVS is thans een stijging met bijna 23% op zijn plaats, afgemeten aan de ontwikkeling van de consumentenprijsindex.

Een verblijf in een politiecel wordt vergoed met 130 euro per dag (dat was 105 euro) en een dag in het huis van bewaring met 100 euro (dat was 80 euro).

Voor elke dag die in beperkingen in een huis van bewaring of in een extra beveiligde inrichting (EBI) is doorgebracht, wordt boven de standaardvergoeding een vergoeding toegekend van 30 euro (was 25 euro).

De standaardvergoeding voor de kosten van rechtsbijstand voor het opstellen, indienen en eventueel toelichten van een verzoekschrift is na verhoging 340 euro (dat was 280 euro) of 680 euro (dat was 550 euro) als een mondelinge toelichting op het verzoekschrift ter zitting nodig is.

De nieuwe, hogere vergoedingen zijn van toepassing op verzoekschriften die op of na 1 maart 2021 worden ingediend.

Er zijn uitzonderingen mogelijk op de hiervoor genoemde hoofdregels. Raadpleeg een in strafrecht gespecialiseerde advocaat om u van goede bijstand te voorzien.

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen