(Vervolg) Gratis rechtsbijstand ontboden minderjarigen voorafgaand en tijdens het politieverhoor

Met ingang van 7 april jl. is er een tijdelijke regeling die ontboden (d.w.z. door de politie voor verhoor uitgenodigde) minderjarige verdachten voorziet van kosteloze rechtsbijstand van een raadsman / advocaat voorafgaand en tijdens het verhoor bij de politie. Deze regeling is tot stand gekomen in overleg tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de […]

Met ingang van 7 april jl. is er een tijdelijke regeling die ontboden (d.w.z. door de politie voor verhoor uitgenodigde) minderjarige verdachten voorziet van kosteloze rechtsbijstand van een raadsman / advocaat voorafgaand en tijdens het verhoor bij de politie. Deze regeling is tot stand gekomen in overleg tussen het Ministerie van Justitie en Veiligheid, de politie en de Nederlandse Orde van Advocaten de Raad voor Rechtsbijstand,

Zoals begin dit jaar eerder hier gepubliceerd deed de rechtbank Amsterdam op 9 november 2021 een belangrijke uitspraak over het recht op kosteloze rechtsbijstand aan ontboden minderjarige verdachten (ECLI:NL:RBAMS:2021:6411). Hoewel de Raad voor Rechtsbijstand op verzoek van de minister voor Rechtsbescherming tegen deze uitspraak hoger beroep bij de Raad van State heeft ingesteld, kan middels de tijdelijke regeling al wel worden voorzien in rechtsbijstand bij politieverhoor voor ontboden minderjarigen verdachten.

Vanaf 7 april kan een minderjarige (in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar) die verdacht wordt van een misdrijf en een ontbieding (uitnodiging) voor een politieverhoor heeft ontvangen via de Raad voor Rechtsbijstand gefinancierde rechtsbijstand krijgen via toewijzing van een in het jeugdrecht gespecialiseerde advocaat die deelneemt aan de (jeugdstrafrecht-)piketregeling. Volgens deze regeling zal de politie de Raad voor Rechtsbijstand berichten zodra een minderjarige verdachte wordt ontboden (uitgenodigd) om voor verhoor bij de politie te verschijnen. De Raad voor Rechtsbijstand zal dan een advocaat toewijzen. Deze advocaat neemt contact op met de minderjarige.

In het geval de minderjarige verdachte en / of zijn ouder / wettelijk vertegenwoordiger specifiek bijstand wenst van ons kantoor als voorkeursadvocaat kunnen zij contact met ons opnemen. Ons kantoor meldt dan bij de Raad voor Rechtsbijstand dat wij de minderjarige verdachte bijstaan. De mogelijkheid om een voorkeursadvocaat in te schakelen staat ook vermeld in de ontbiedingsbrief.

Wij zullen de minderjarige verdachte vervolgens uitnodigen voor een bespreking op kantoor. Tijdens dit gesprek zullen de rechten en plichten van de minderjarige worden uitgelegd. Uiteraard zal ook de zaak uitvoerig worden besproken en zal het politieverhoor worden voorbereid.

Ons kantoor is gespecialiseerd in het strafrecht. Mr Michel Peters van ons kantoor is ook in het jeugd(straf)recht gespecialiseerd. Mr Petra Hoesstee van ons kantoor zal binnenkort ook als zodanig zijn ingeschreven.

Door deze regeling is deze bijstand voor de minderjarige verdachte dus volledig gratis

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen