ik ben Slachtoffer

Indien u slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan kunt u daarvan aangifte doen. Het doen van een vals aangifte is strafbaar. Het is belangrijk dat u een juiste en volledige weergave geeft in uw aangifte en uw verklaring. Uw schriftelijke aangifte en uw verklaring daarin is namelijk uitgangspunt voor de verdere opsporing en vervolging.

Het is dan ook aan te raden om tevoren goed na te denken waarvan u aangifte wenst te doen en welke informatie daarvoor van belang is en welke informatie u kunt aanleveren.

Aangifte wordt niet opgevold

Mocht uw aangifte niet worden opgevolgd door een verdere vervolging dan heeft u de mogelijkheid om daartegen te klagen bij het Gerechtshof om het Gerechtshof te bewegen het Openbaar Ministerie alsnog te verplichten tot vervolging over te gaan.

Uw spreekrecht

U kunt als slachtoffer zich ook in het strafproces melden als benadeelde partij. U kunt gebruik maken van uw spreekrecht. U kunt een verzoek tot vergoeding van geleden schade indienen. Het is van belang zorgvuldig gebruik te maken van die rechten om ervoor te zorgen dat uw vordering zo duidelijk mogelijk en zo goed mogelijk onderbouwd is. Vorderingen tot schadevergoeding die een te grote belasting vormen voor het strafproces (bijvoorbeeld omdat voldoende onderbouwing ontbreekt of omdat causaal verband onvoldoende blijkt) worden niet ontvankelijk verklaard.

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen