Het recht op een eerlijk proces

Hogeman Dooijeweerd Advocaten uit Zutphen

Iedereen heeft recht op een eerlijk proces. Wetgeving en jurisprudentie geven dit recht, maar zonder een goed verweer en juridisch juist onderbouwd standpunt zal een proces niet eerlijk zijn. Een advocaat met de juiste expertise kan voor u van levensbelang zijn. Zorg ervoor dat u zich op tijd laat adviseren door een advocaat, gespecialiseerd in het strafrecht. Wat uw betrokkenheid bij een vermeende strafzaak in uw optiek ook is. Een strafrecht advocaat maakt voor u het verschil. 

0575-511771Gratis intakegesprek

Ik ben verdachte

Uw strafzaak begint al vanaf het moment dat u door de politie als verdachte wordt aangemerkt. Uw verdediging begint ook op dit moment.

Het is van essentieel belang om al in een zo vroeg mogelijk stadium van uw strafzaak een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat bij uw verdediging te betrekken.

Dit kan zijn na aanhouding op heterdaad door de politie, maar ook wanneer u pas later een uitnodiging krijgt om op het bureau als verdachte te worden gehoord.

Ik ben getuige

U bent verplicht om, indien daartoe opgeroepen, als getuige te verschijnen en een verklaring af te leggen.

U dient daartoe ook door uw werkgever in de gelegenheid gesteld te worden.

U verklaart als getuige naar waarheid en over hetgeen u uit eigen waarneming weet; wat heeft u gehoord en wat heeft u gezien?

Een advocaat kan u vertellen wat uw rechten en plichten zijn als getuige.

Ik ben slachtoffer

Indien u slachtoffer bent van een strafbaar feit, dan kunt u daarvan aangifte doen. Het doen van een vals aangifte is strafbaar. Het is belangrijk dat u een juiste en volledige weergave geeft in uw aangifte en uw verklaring. Uw schriftelijke aangifte en uw verklaring daarin is namelijk uitgangspunt voor de verdere opsporing en vervolging.

Het is dan ook aan te raden om tevoren goed na te denken waarvan u aangifte wenst te doen en welke informatie daarvoor van belang is en welke informatie u kunt aanleveren.

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen