Pro deo advocaat

Uw advocaat kan voor de te verrichten werkzaamheden vaste prijsafspraken met u maken. Ook kunt u per consult betalen. Zodat u weet waar u aan toe bent. 

Indien u in voorlopige hechtenis bent genomen en (ver)blijft dan heeft u recht op kosteloze rechtsbijstand. De Staat vergoedt dan kosten van rechtsbijstand. Dat wordt ook wel de ambtshalve toevoeging genoemd. 

Als aangehouden verdachte heeft u in beginsel recht op kosteloze bijstand voor en tijdens uw verhoor door politie en bij uw inverzekeringstelling. Maak van dat recht gebruik!

Lees meer

Rekening is wel te houden met het volgende. De maatregel kostenverhaal draagkrachtig veroordeelden gaat per 1 maart 2017 in. Deze maatregel heeft betrekking op verdachten van strafbare feiten die in afwachting van hun proces in voorlopige hechtenis zitten en die daarom op last van de rechter een advocaat krijgen toegewezen. De Raad voor Rechtsbijstand kán de kosten van de gesubsidieerde rechtsbijstand van de verdachte terugvorderen, als er sprake is van een onherroepelijke veroordeling. De vergoeding wordt aan de advocaat betaald door de Raad. De kosten kunnen op de verdachte verhaald worden als deze onherroepelijk veroordeeld wordt. Verhaal op de verdachte blijft achterwege als sprake is van sepot van de strafzaak, als de verdachte volledig is vrijgesproken, is ontslagen van rechtsvervolging of schuldig is verklaard zonder het opleggen van straf of maatregel. Let wel: de Raad voor Rechtsbijstand verhaalt alleen indien achteraf is gebleken van voldoende draagkracht (inkomen en vermogen) om de kosten zelf te voldoen.

Indien u niet in voorlopige hechtenis verblijft, heeft u mogelijk ook recht op rechtsbijstand tegen verminderd tarief. In de volksmond beter bekend als pro deo. Of u daarop aanspraak kunt maken is (mede) afhankelijk van uw inkomen en vermogen. Kijk voor meer informatie op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Op die website kunt u onder andere informatie vinden over de inkomens- en vermogensgrenzen die leidend zijn voor bepaling van uw recht op een toegevoegd (pro deo) advocaat en welke eigen bijdragen voor welke inkomens gelden.

 

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen