Bezwaar Omzetting Taakstraf

Wordt uw taakstraf omgezet naar vervangende hechtenis, omdat u uw taakstraf niet of niet volledig hebt uitgevoerd? Hebt u een brief ‘kennisgeving omzetting’ ontvangen van het Openbaar Ministerie, waarin staat dat u naar de gevangenis moet voor de vervangende hechtenis?

Als u het niet eens bent met de omzetting van uw taakstraf kan uw advocaat namens u een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank dat de taakstraf heeft opgelegd. Let op, het bezwaarschrift dient binnen 14 dagen te worden ingediend na ontvangst van de brief van de officier van justitie.

Indien u tijdig bezwaar maakt, dan beoordeelt de rechter of de omzetting (verder) uitgevoerd wordt of dat u mogelijk alsnog in de gelegenheid wordt gesteld om de taakstraf te verrichten. Uw advocaat kan voor u relevante stukken opvragen en u bij de zitting bijstaan en (samen met u) (onderbouwd) verweer voeren en toelichting geven.

 

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen