Bezwaar beperkingen

In strafzaken kunnen aan een verdachte die in voorarrest zit beperkingen worden opgelegd als het Openbaar Ministerie dat voor het onderzoek nodig acht. Voorbeelden van beperkende maatregelen zijn: geen (telefonisch) contact met medeverdachten en/of anderen, mediabeperkingen (geen tv of radio). De verdachte die in (alle) beperkingen zit mag alleen contact hebben met zijn advocaat.

Verdachten in beperkingen mogen dus geen contact hebben met de buitenwereld, ook niet met familie om te vertellen hoe het gaat. Contacten mogen vaak alleen met de advocaat en ook de advocaat is gebonden aan de opgelegde beperkingen. De advocaat mag vragen waar familie en vrienden vaak mee zitten helaas niet beantwoorden.

Beperkingen zijn zeer ingrijpend zijn voor verdachten. Wat kan er tegen beperkingen worden gedaan? Een verdachte of zijn advocaat kan een bezwaarschrift tegen beperkingen indienen. Na het indienen van een bezwaarschrift zal de rechter beoordelen of de beperkingen (nog) volstrekt noodzakelijk in het belang van het onderzoek zijn. In de praktijk blijkt dat beperkingen worden opgelegd door de officier van justitie zonder dat van de vereiste volstrekte noodzaak sprake is. Aangezien beperkingen als zeer ingrijpend worden ervaren, is het van belang dat u een advocaat hebt die snel handelt en (desgewenst) een bezwaarschrift indient.

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen