Schadevergoeding

Is uw strafzaak geëindigd zonder oplegging van een straf of maatregel, bijvoorbeeld door een sepot of door een vrijspraak? Neemt u dan tijdig contact op met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. In de meeste gevallen heeft u dan namelijk recht op vergoeding van de door u geleden schade.

Zo heeft u recht op vergoeding van de dagen die u (ten onrechte) op het politiebureau en/of in preventieve hechtenis heeft doorgebracht. Deze schadevergoeding betreft € 105,- per in verzekering op het politiebureau doorgebrachte dag en € 80,- per in voorlopige hechtenis in het Huis van Bewaring doorgebrachte dag.
Daarnaast heeft u recht op vergoeding van reis- en verblijfkosten en van de schade door tijdsverzuim door vervolging en behandeling van uw strafzaak.
Ook heeft u recht op vergoeding van kosten die u aan uw advocaat in verband met uw strafzaak verschuldigd bent.

Uw verzoek tot vergoeding van de schade moet binnen drie maanden na afloop van uw strafzaak door een advocaat bij de rechtbank of het gerechtshof worden ingediend.

Uw advocaat stelt dit verzoekschrift in samenspraak met u op, dient het voor u in bij de bevoegde rechtbank of het gerechtshof en staat u bij in de procedure. Ook de hieraan verbonden kosten zullen in het verzoek tot schadevergoeding worden meegenomen.

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen