Plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD)

Staat u op de veelplegerslijst? Wordt u besproken in het veiligheidshuis? Hangt u een ISD-maatregel boven het hoofd? De ISD-maatregel is een maatregel om meerderjarige stelselmatige daders te plaatsen in een daartoe aangewezen inrichting. Alleen de meervoudige kamer mag de ISD-maatregel opleggen.

Om de maatregel ISD-maatregel om te kunnen leggen, moet er aan de volgende voorwaarden zijn voldaan:

  • het moet gaan om een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten (dat is bijvoorbeeld al aan de orde bij de diefstal van een blikje bier);
  • u moet in de 5 jaren voorafgaande aan het feit tenminste driemaal wegens een misdrijf onherroepelijk tot een straf zijn veroordeeld of aan hem moet een strafbeschikking zijn opgelegd;
  • het nieuwe feit moet zijn begaan ná de tenuitvoerlegging van de bovengenoemde straffen;
  • er moet ernstig rekening mee worden gehouden dat u wederom een misdrijf zal begaan;
  • er moet een advies liggen over de wenselijkheid of noodzakelijkheid van de maatregel, welk advies niet ouder mag zijn dan een jaar;
  • u bent niet ontoerekeningsvatbaar;
  • er moet een eis/vordering van het OM liggen strekkende tot ISD.

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat het opleggen van een gevangenisstraf met de ISD-maatregel niet mogelijk is.

De ISD-maatregel heeft een maximale duur van twee jaren. De voorlopige hechtenis wordt doorgaans niet in mindering gebracht op de maatregel.

Indien de officier van justitie voornemens is om een ISD-maatregel te eisen, zijn er nog diverse verweren mogelijk. Uw strafrechtadvocaat kan u daarover voorlichten. Bovendien kan hij of zij u ter zitting bijstaan.

 

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen