Bezwaar beperkingen

Bezwaar beperkingen

Verdachten in beperkingen mogen dus geen contact hebben met de buitenwereld, ook niet met familie om te vertellen hoe het gaat. Contacten mogen vaak alleen met de advocaat en ook de advocaat is gebonden aan de opgelegde beperkingen. De advocaat mag vragen waar familie...
Getuigenverhoor

Getuigenverhoor

Als u getuigen wil laten horen voordat het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, kan uw advocaat een verzoekschrift indienen tot het verrichten van onderzoekshandelingen (het horen van getuigen) bij de rechter-commissaris. Om getuigen te kunnen horen op de...
Schadevergoeding

Schadevergoeding

Zo heeft u recht op vergoeding van de dagen die u (ten onrechte) op het politiebureau en/of in preventieve hechtenis heeft doorgebracht. Deze schadevergoeding betreft € 105,- per in verzekering op het politiebureau doorgebrachte dag en € 80,- per in voorlopige...
Bezwaar Omzetting Taakstraf

Bezwaar Omzetting Taakstraf

Als u het niet eens bent met de omzetting van uw taakstraf kan uw advocaat namens u een bezwaarschrift indienen bij de rechtbank dat de taakstraf heeft opgelegd. Let op, het bezwaarschrift dient binnen 14 dagen te worden ingediend na ontvangst van de brief van de...
Beklag beslag

Beklag beslag

Om namens u een klaagschrift te kunnen indienen, moet u belanghebbende van het in beslag genomen goed zijn. Een belanghebbende kan zijn degene onder wie het voorwerp in beslag is genomen of een ieder die enig recht op het inbeslaggenomen voorwerp kan doen gelden,...
Strafbeschikking

Strafbeschikking

Verzet Ook kan uw advocaat u adviseren over het al dan niet instellen van verzet tegen de strafbeschikking. Uw advocaat kan u bijstaan bij het opstellen van het verzetschrift en tijdens het vervolg van uw procedure. Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende...