mr. M.P.T. (Michel) Peters

peters@hd-advocaten.nl
0575-511771 (kantoor)
06-48 53 52 22 (mobiel of Whats’app)

De waarheid is nooit precies zoals je denkt dat hij zou zijn” – Johan Cruijff

Opleiding en werkervaring

“Niemand is intelligent genoeg om zijn eigen domheid te bevatten”  – Theo Maassen (Ruwe Pit, 1998)

In 2002 studeerde ik af aan de Universiteit van Amsterdam in de richting Strafrecht en Criminologie. Mijn afstudeerscriptie schreef ik o.a. over het Gevangeniswezen.

Tijdens en na mijn Rechtenstudie werkte ik als tennistrainer en als koerier. In 2003 trad ik in dienst bij Defensie waar ik een jaar aangesloten was bij het Korps Mariniers.

Sinds 2006 werk ik met veel plezier binnen het Strafrecht.

Eerst acht jaren bij Reclassering Nederland waarvan vijf in Zutphen o.a. als taakspecialist TBS en als contactfunctionaris PIJ met de toenmalige Justitiële Jeugdinrichting De Kolkemate (Zutphen).

In 2014 maakte ik de overstap naar de advocatuur. Sindsdien werk ik bij Hogeman Dooijeweerd Advocaten in Zutphen.

 

Missie

“Van de maan af gezien zijn wij allen even groot” – E.D. Dekker / Multatuli (1820 – 1887)

Via mijn werk als advocaat probeer ik mijn steentje bij te dragen aan een sociale, eerlijke en rechtvaardige samenleving. Met gelijke kansen en dus rechten voor iedereen.

Mensen bijstaan op momenten in hun leven dat zij (ongewild) in een kwetsbare positie terecht zijn gekomen; alleen en tegenover een groot overheidsorgaan of een andere machtige instantie.

In dat geval kies ik partij voor de ‘underdog’.

“Er is niets belangrijker in de wereld dan vrijheid – Ds. Martin Luther King (1929 – 1968)

Vooral als de vrijheid van die mens in het geding is ga ik – zo nodig – samen met en voor dat individu de strijd aan. Met als enige belang voor ogen de rechten en de vrijheid van die cliënt.

Tenslotte staat ook de emancipatie van mensen met psychische/mentale problemen in onze samenleving en specifiek binnen de wereld van de (forensische) psychiatrie hoog in mijn vaandel.

 

Visie

“I love it when a plan comes together” – Col. John “Hannibal” Smith (The A-team, 1983-1987)

Een goede mix van plezier, helder denken en communiceren, teamwork en hard werken leiden tot optimaal resultaat.

Dit recept werkt overal: Niet alleen op werkgebied, maar bijvoorbeeld ook in de sport en privé.

Ik streef dit principe dan ook altijd na in mijn werk als advocaat:

Passie voor het vak. Nauwe samenwerking met de cliënt. Altijd in vertrouwen en liefst met humor en vanuit ontspanning. En het onderste moet uit de kan; in ieder dossier, voor iedere zaak en voor iedere cliënt.

 

Specialisatie(s) / – verenigingen

Strafrecht / TBS

“Ik weet dat ik niets weet” – Socrates (469/470 v. Chr. – 399 v. Chr.)

Na mijn tijd bij Reclassering Nederland specialiseerde ik mij als strafrechtadvocaat verder in het werkveld van het Strafrecht en de TBS.

In 2016 werd ik lid van de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA).

Begin 2017 behaalde ik het Certificaat van de Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten. Ik volgde daarbij de Major Strafrecht en ook alle grote en kleine  keuzevakken in de richting Strafrecht.

In 2021 volgde ik met goed gevolg de Profileringscursus Straf(proces)recht aan de Universiteit van Utrecht (Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen).

Sinds 2021 ben ik aangesloten bij de Vereniging van TBS-Advocaten en sinds 2022 ook bij de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Als strafrechtadvocaat treed ik ook op in landelijke, zgn. Mega-zaken. Bekende voorbeelden hiervan zijn geweest de dossiers Talpa en Bolero (grootschalige marktplaatsfraude) en de zaken Stekelbaars en Brindisi (grootschalige invoer van harddrugs, omkoping van douane- en havenpersoneel en witwassen).

Regelmatig werk ik in coproductie met kantoorgenoten. Vaak met succes;  van kantonrechter tot aan de Hoge Raad.

In het algemeen kan gesteld worden dat ik verdachten bijsta in een breed scala aan misdrijven, zoals  gewelds-, vermogens-, drugs- of zedendelicten en verkeerszaken. Variërend van (poging tot) moord, diefstal van een pak shag tot hennepteelt. Ook sta ik gedetineerden bij in klachtzaken.

 

Psychiatrisch Patientenrecht

Anointest my head with conductant.. Do I get a crown of thorns?” – Randle McMurphy (Jack Nickolson) – One Flew over the Cookoo’s Nest (1975)

In 2022 werd ik (na vijf jaar wachtlijst) toegelaten bij de Raad voor Rechtsbijstand en de Nederlandse Orde van Advocaten als specialist in het Psychiatrisch Patiëntenrecht.

Sindsdien mag ik cliënten bijstaan die in het kader van de Wet Verplichte GGZ en de Wet Zorg en Dwang worden geconfronteerd met diverse vormen van (door de rechter op te leggen) gedwongen zorg in verband met mentale/psychische problemen.

Deze gedwongen zorg kan bestaan uit bijvoorbeeld een opname op een gesloten afdeling van een psychiatrische instelling, plaatsing in afzondering en / of een isoleercel en / of dwangmedicatie.

Sinds 2022 ben ik lid van de vereniging van Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPan)

 

Jeugdrecht

“De glimlach van een kind doet je beseffen dat je leeft” – Willy Alberti (1926-1985) / Andre Hazes (1951-2004)

Bij de reclassering had ik als taakspecialist PIJ al bijzondere interesse voor het Jeugd(straf)recht. In 2017 rondde ik in het verlengde hiervan de specialisatie tot advocaat Jeugdrecht af. Sindsdien word ik o.a. door de rechtbank toegewezen als advocaat voor minderjarigen. Ik sta vooral minderjarige verdachten bij (Jeugdstrafrecht).

Daarnaast sta ik jeugdigen bij die geconfronteerd worden met een dreigende  gesloten uithuisplaatsing in het kader van een ondertoezichtstelling.

Sinds 2021 ben ik lid van de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)

 

Privé

“In my live” – The Beatles (1965) / Johnny (J.R.) Cash (1923-2003)

Mijn grootste liefhebberij is sport. Zowel actief als passief.

Zo sta ik regelmatig langs de lijn van het voetbalveld als coach of als trotse supporter van één van mijn drie zoons. Mijn gezin betekent alles voor mij.

Ook kijk, luister en lees ik graag naar en over sport op tv, radio en in boeken.

Zelf sport ik ook regelmatig. Vroeger altijd fanatiek en (daardoor) soms op (nationaal) niveau (tennis en roeien). Tegenwoordig vind ik met name plezier en ontspanning in wielrennen, mountainbiken, veldrijden, zwemmen, hardlopen, kickboksen en golf.

Daarnaast ben ik een liefhebber van boeken, films en muziek.

 

Testimonials

Mijn advocaat werkt voor dit kantoor en is een echte pitbull hij bijt zich vast in de zaak en hij laat niet los ik ben erg te spreken over de inzet van ze!” – Chris E. (2019)

Deze cliënt kwam bij mij nadat hij in eerste aanleg (medio 2014) door de rechtbank was veroordeeld tot een gevangenisstraf van 2,5 jaar in verband met een gewapende overval op een snackbar / shoarmazaak. De cliënt had 37 dagen in voorarrest doorgebracht.

In hoger beroep werd het alternatieve scenario van Chris door de verdediging nader onderbouwd. Hierbij werd gebruik gemaakt van allerlei nieuw in het dossier ontdekte technische fouten in het bewijsmateriaal (o.a. in het onderzoek naar het DNA-materiaal en de vingerafdrukken).

Het Gerechtshof Arnhem – Leeuwarden nam het alternatieve scenario van Chris wel aan en sprak hem eind maart 2019 (dus na een procedure van bijna vijf jaar) vrij.

Bovendien ontving Chris daarna via een procedure bij datzelfde Gerechtshof een schadevergoeding vanwege de (achteraf) onterecht ondergane voorlopige hechtenis. Het Openbaar Ministerie concludeerde in deze procedure bij het hof tevergeefs dat Chris hierop geen recht zou hebben. Daarentegen moest de overheid ook alle andere schade die Chris had geleden vergoeden, waaronder de kosten voor het inschakelen van zijn raadsman.

Een mooie uitspraak.

Voor mij is de manier van werken waarover Chris in zijn referentie spreekt vanzelfsprekend. Ik kan niet anders: Simpelweg omdat iedere verdachte en iedere zaak niets minder dan dat verdient.

“ Da’s logisch..” – Johan Cruijff (1947-2016)

Rechtsgebiedenregister Orde van advocaten

Michel Peters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:
Strafrecht (waaronder Jeugd Strafrecht en TBS)
Jeugdbeschermingsrecht (Jeugd Civiel Recht) en Psychiatrisch Patiëntenrecht

Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen