TUL bijzondere voorwaarden

Regelmatig vordert het Openbaar Ministerie tenuitvoerlegging van eerder opgelegde voorwaardelijke straffen. Indien u moet voorkomen wegens verdenking van het plegen van een strafbaar feit, zal sprake kunnen zijn van een overtreding van de algemene voorwaarde(n) dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. Dit wordt een TUL algemene voorwaarden genoemd en wordt vaak samen op zitting met een nieuwe verdenking/strafzaak door de rechtbank behandeld.

De rechter kan bij een veroordeling ook bijzondere voorwaarden opnemen, bijvoorbeeld het meewerken aan een reclasseringstoezicht of het ondergaan van een bepaalde behandeling of traject, dan is sprake van bijzondere voorwaarden. Als een veroordeelde zich niet of niet geheel heeft gehouden aan deze bijzondere voorwaarden dan volgt er een vordering TUL bijzondere voorwaarden. Het Openbaar Ministerie vordert dan tenuitvoerlegging van de straf op een aparte zitting.

Mochten jegens u een dergelijke vordering worden ingesteld, neemt u dan contact op met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat.

Lees ook:

Beklag beslag

Beklag beslag

Om namens u een klaagschrift te kunnen indienen,...

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen