Beklag beslag

Zijn er goederen van u in beslag genomen en weigert de officier van justitie deze aan u terug te geven? Uw strafrechtadvocaat kan in samenspraak met u een klaagschrift indienen met het verzoek de goederen aan u terug te geven.

Om namens u een klaagschrift te kunnen indienen, moet u belanghebbende van het in beslag genomen goed zijn. Een belanghebbende kan zijn degene onder wie het voorwerp in beslag is genomen of een ieder die enig recht op het inbeslaggenomen voorwerp kan doen gelden, bijvoorbeeld de eigenaar, de bezitter te goeder trouw of de zakelijk gerechtigde.

Het klaagschrift moet zo spoedig mogelijk na de inbeslagneming worden ingediend.

In ieder geval moet het klaagschrift binnen 2 jaar na de inbeslagneming zijn ingediend of binnen 3 maanden na het onherroepelijk worden van de uitspraak in de hoofdzaak.

In het algemeen geldt dat het onderzoek in raadkamer naar aanleiding van een klaagschrift een summier karakter draagt. Dat betekent dat de beklagrechter alleen beslist op het ingediende klaagschrift en geen uitspraak doet in de nog te voeren hoofdzaak.

Indien het in beslag genomen goed niet meer teruggegeven kan worden omdat dit goed al is verkocht of vernietigd, moet de bewaarder (meestal de Dienst Domeinen Roerende Zaken) de prijs vergoeden die het goed bij verkoop heeft opgebracht of redelijkerwijze zou hebben opgebracht.

Indien het klaagschrift door de rechtbank gegrond wordt verklaard, hebt u als klager recht op schadevergoeding.

 

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen