Strafbeschikking

Heeft u een strafbeschikking ontvangen? Bent u opgeroepen om door de officier van justitie gehoord te worden over het voornemen een strafbeschikking op te leggen? Neemt u dan tijdig contact op met een in het strafrecht gespecialiseerde advocaat. Uw advocaat kan u dan adviseren over het al dan niet accepteren van het voorstel van het Openbaar Ministerie en / of u bijstaan tijdens de zitting.

Verzet

Ook kan uw advocaat u adviseren over het al dan niet instellen van verzet tegen de strafbeschikking. Uw advocaat kan u bijstaan bij het opstellen van het verzetschrift en tijdens het vervolg van uw procedure.

Het Openbaar Ministerie kan voor veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen, een strafbeschikking. Het OM kan geen gevangenisstraf opleggen. Strafbare feiten waarvoor een gevangenisstraf gepast is moeten aan de rechter worden voorgelegd.

De officier van justitie kan een strafbeschikking opleggen voor overtredingen en misdrijven waarvoor maximaal 6 jaar gevangenisstraf kan worden opgelegd.  Dat zijn strafbare feiten als: eenvoudige mishandeling, winkeldiefstal, openbare dronkenschap, bedreiging, rijden onder invloed, vandalisme etc.

De strafbeschikking kan bestaan in de vorm van een:

  • Geldboete;
  • Taakstraf t/m 180 uur;
  • Ontzegging van de bevoegdheid motorrijtuigen te besturen (tot max 6 maanden);
  • Betaling van schadevergoeding aan het slachtoffer;
  • Gedragsaanwijzing (bijvoorbeeld een stadionverbod);
  • Storting van een geldsom in het schadefonds geweldsmisdrijven;
  • Onttrekking aan het verkeer van in beslag genomen goederen;
  • Afstand van in beslag genomen goederen (verbeurdverklaring)

Lees ook:

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen