Regeling kosteloze rechtsbijstand minderjarige verdachte

Eind 2021 publiceerden wij op deze plek over de Adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz) die in sommige gevallen via het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand kan worden aangevraagd. Nadien heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan die gunstig is voor de niet-aangehouden minderjarige verdachte die is ontboden (uitgenodigd) voor verhoor op het politiebureau:(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6411) De Rechtbank […]

Eind 2021 publiceerden wij op deze plek over de Adviestoevoeging zelfredzaamheid (Atz) die in sommige gevallen via het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand kan worden aangevraagd.

Nadien heeft de Rechtbank Amsterdam een uitspraak gedaan die gunstig is voor de niet-aangehouden minderjarige verdachte die is ontboden (uitgenodigd) voor verhoor op het politiebureau:(https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:6411)

De Rechtbank oordeelde namelijk dat ook een niet-aangehouden minderjarige verdachte recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand door een advocaat. Dit volgt uit Europese regelgeving die beoogt bescherming te bieden aan alle minderjarige verdachten, ongeacht of zij zijn aangehouden. In de wet is ten onrechte onderscheid gemaakt tussen niet-aangehouden en aangehouden minderjarige verdachten. Dit kan tot gevolg hebben dat minderjarigen rechtsbijstand wordt onthouden of dat zij, om hen alsnog aanspraak te laten maken op gefinancierde rechtsbijstand, alsnog worden aangehouden. Gezien hun kwetsbare positie, is dit ongewenst en in strijd met de bedoeling van deze Europese regelgeving. Dit betekent dat de wetgever deze Europese regelgeving onjuist, althans onvolledig, heeft geïmplementeerd. De rechtbank oordeelt dat de Europese Richtlijn rechtstreekse werking heeft. De rechtbank kan deze bepaling dus rechtstreeks toepassen en bepaalt dat de door eiser (advocaat) verleende rechtsbijstand aan de niet-aangehouden minderjarige verdachte moet worden vergoed.

Het ministerie van Justitie & Veiligheid werkt momenteel aan een tijdelijke regeling die door de politie (voor verhoor) ontboden (uitgenodigde) minderjarige verdachten voorziet van kosteloze rechtsbijstand. De regeling komt tot stand in overleg met de Raad voor Rechtsbijstand, de politie en de Nederlandse Orde van Advocaten.

Vanaf het moment dat deze regeling van kracht zal zijn kan een minderjarige verdachte die een ontbieding / uitnodiging voor een politieverhoor heeft ontvangen via de Raad voor Rechtsbijstand gesubsidieerde rechtsbijstand krijgen via toevoeging van een jeugdrechtadvocaat.

Totdat deze nieuwe regeling van kracht is kan via de (reeds) bestaande Regeling adviestoevoeging zelfredzaamheid (Ratz) – waarover wij eerder publiceerden – een vergoeding voor de rechtsbijstand aan ontboden minderjarige verdachten worden aangevraagd. Hierbij wordt het inkomen niet getoetst. Er wordt ook geen eigen bijdrage opgelegd. Een verwijzing vanuit het Juridisch Loket is niet verplicht.

Kortom, (weer) een stap vooruit wat betreft de rechtsbescherming van minderjarige verdachten.

Overigens werd onlangs voor een kwetsbare meerderjarige verdachte die door de politie voor verhoor was ontboden door ons met goed gevolg ook een Advies Toevoeging Zelfredzaamheid aangevraagd bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Hopelijk zal van het Ministerie van Veiligheid en Justitie ten aanzien van (deze) meerderjarige verdachten op korte termijn eenzelfde regeling volgen als momenteel in de maak is voor minderjarige verdachten.

Kortom, bent u uitgenodigd door de politie om op het bureau te worden gehoord als verdachte van een strafbaar feit?

Neem contact met ons op, wij zullen onderzoeken of u in aanmerking komt voor vergoeding van onze rechtsbijstand via het Juridisch Loket en de Raad voor de Rechtsbijstand.

In geval u (op basis van uw inkomen) niet voor vergoeding via deze weg in aanmerking komt zullen wij in overleg met u tot een prijsafspraak komen.

Houdt hierbij in uw achterhoofd dat in geval uw strafzaak eindigt zonder oplegging van een straf of maatregel (sepot of vrijspraak) u de kosten die u vanwege rechtsbijstand heeft moeten maken via een zgn. verzoekschriftprocedure bij de rechtbank van de Staat vergoed kunt krijgen. Ook in een dergelijke procedure staat wij u graag bij. (Ook) deze bijstand is voor u (volledig) kosteloos.

Lees ook:

Beklag beslag

Beklag beslag

Om namens u een klaagschrift te kunnen indienen,...

Wij staan voor u klaar

Hoofdverdachte.nl is onderdeel van Hogeman Dooijeweerd Advocaten, een advocaten kantoor uit Zutphen. Een team met specialisten op het gebied van strafrecht. We bundelen onze kennis en bieden daarom meer dan 60 jaar ervaring met u. Wij oordelen niet en zijn er enkel in uw belang.

Vraag een gratis intakegesprek aan:

Nieuwstad 83
7201 NM Zutphen