(Vervolg) Gratis rechtsbijstand ontboden minderjarigen voorafgaand en tijdens het politieverhoor

Mijn bedrijf strafrechtelijk vervolgd?

Kunnen bedrijven strafrechtelijk worden vervolgd? In de media wordt regelmatig over het strafrecht gesproken en geschreven. Denk aan grote strafprocessen als het Passageproces rondom Willem Holleeder of het Marengoproces rondom Ridouan Taghi, maar ook zaken als het...
Recidive regeling bij rijden onder invloed

Recidive regeling bij rijden onder invloed

Een rijbewijs kan van rechtswege (automatisch dus) door een strafbeschikking of door een onherroepelijke veroordeling door een rechter ongeldig worden verklaard op grond van de zogenoemde “recidiveregeling ernstige verkeersdelicten”. Dit is opgenomen in artikel 123b...
Wanneer krijg ik een strafblad?

Wanneer krijg ik een strafblad?

Een veel gestelde vraag door cliënten die worden verdacht van een strafbaar feit is of ze dan ook een strafblad krijgen. Vaak is de belangrijkste reden achter die vraag gelegen in het al dan niet kunnen verkrijgen van een Verklaring Omtrent Gedrag (hierna: VOG)....
(Vervolg) Gratis rechtsbijstand ontboden minderjarigen voorafgaand en tijdens het politieverhoor

Gratis consult bij OM strafbeschikking

Een aangehouden verdachte heeft op het politiebureau recht op bijstand van een advocaat. Voor het verhoor, tijdens verhoor en bij inverzekeringstelling. Kosteloos. Voor een niet aangehouden verdachte is dat anders. Gelukkig vindt er een kentering plaats. De Raad voor...